Allâh talar med röst

Ibn-ul-Mubârak underrättade oss, från Ibrâhîm al-Barmakî, från ´Abdul-´Azîz: Abû Bakr al-Khallâl underrättade oss: Muhammad bin ´Alî berättade för oss: Ya´qûb bin Bukhtân berättade för oss:

”Abû ´Abdillâh blev frågad om den som säger att Allâh (´azza wa djall) inte talar med röst. Han sade: ”Jodå. Han (subhânah) talar visst med röst.”