Allâh talar med en hörbar röst

Publicerad: 2012-06-17
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî
Källa: Qatf-uth-Thamar, sid. 84-85

 

Angående Allâhs röst, har det rapporterats via ´Abdullâh bin Unays från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Han kommer att ropa med en röst som hörs av alla som är nära och långt borta: ”Jag är Konungen! Jag är Domaren!””1

Rapporterad av Ahmad och andra imamer. al-Bukhârî nämnde den som ett stärkande bevis.

Ibn Mas´ûd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh säger en uppenbarelse, hör invånarna i himlen Hans röst som en kedja mot ett stenblock och faller ned i Sudjûd.”2

Att bokstäver och röster endast kommer ut från utvägar är falskt och omöjligt. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Den Dagen skall Vi fråga helvetet: ”Har du fått så många du kan ta emot?” Och dess svar blir: ”Finns det fler?”3

Han berättade att himlen och jorden sade:

أَتَيْنَا طَائِعِينَ

”Vi kommer villigt.”4

Dessa ord kom varken från utvägar eller organ. Likaså har det rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att det förgiftade benet talade med honom5 och att en sten6 och ett träd hälsade på honom7.

1 al-Bukhârî (13/453) och al-Adab al-Mufrad (970) och Khalq Af´âl-il-´Ibâd, sid. 131 och Ahmad (3/495). God enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb wat-Tarhîb”. al-Hâkim sade: ”Kedjan är autentisk.” adh-Dhahabî höll med.

2 al-Bukhârî (13/453), Abû Dâwûd (4738) och Ibn Khuzaymah i Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 95. Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1293).

3 50:30

4 41:11

5 al-Bukhârî (6/272).

6 Muslim (2276).

7 at-Tirmidhî (3703).