Allâh talar med en hörbar röst

´Abdullâh bin Ahmad sade:

Jag såg min fader stirra medan han låg på sin dödsbädd. Jag sade: ”Käre fader, vad tittar du på?” Han sade: ”Dödsängeln är här. Han står jämsides med mig och säger: ”Jag är vänlig mot alla givmilda.”

´Abdullâh bin Ahmad sade:

Jag frågade min fader om dem som säger att när Allâh talade med Mûsâ, så talade Han inte med en röst. Han sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) talade med en röst. Dessa hadîther framför vi som de har rapporterats.” Min fader sade: ”I Ibn Mas´ûds hadîth står det:

När Allâh säger en uppenbarelse hörs Hans röst som en kedja som dras på ett naket berg.1

Min fader sade: ”Djahmiyyah förnekar den och de är otrogna.”

1as-Sunnah (536), Abû Dâwûd (4738) och ad-Dâraqutnî i ”al-´Ilal” (5/242).