Allâh syns inte i detta liv till skillnad från nästa

Fråga: Vissa människor argumenterar för att Allâh inte kommer att synas på Domedagen med Allâhs (ta´âlâ) ord till Mûsâ (´alayhis-salâm):

لَن تَرَانِي

”Du kommer inte att få se Mig.”1

Hur avvisar vi dem med Qur’ânen och Sunnah?

Svar: I detta sammanhang tilltalar Allâh Mûsâ (´alayhis-salâm) i detta liv. Detta liv skiljer sig från nästa. Allâh (´azza wa djall) sade:

لَن تَرَانِي

”Du kommer inte att få se Mig.”2

Det betyder att ingen kan se Allâh i detta liv. Därför är de lärda enade om att Allâh inte syns i detta liv.

Angående nästa liv, kommer Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) att synas. Han (ta´âlâ) sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”3

Det goda är paradiset och mer därtill står för synen av Allâhs ädla ansikte i paradiset. Allâh (subhânah) sade:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”4

Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”En natt när fullmånen hängde i himlen satt vi hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tittade på månen och sade: ”Ni kommer att få se er Herre såsom ni ser denna måne; ni kommer inte att uppleva några svårigheter med att se Honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Dessa ord är klara och tydliga. I en annan formulering står det:

”Ni kommer att få se er Herre med ögonen.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Därtill har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skänkt de troende gåvan att få se Allâh till skillnad från de otrogna som är avskärmade från det. Allâh (subhânah) sade:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från sin Herre.”5

Apropå paradisets folk – och vi ber Allâh att få tillhöra det – skall de få se Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). De kommer inte att få större gåva än att få se Hans (subhânahu wa ta´âlâ) ädla ansikte.

Händelsen med Mûsâ handlar alltså om detta liv som skiljer sig från livet efter detta. Människorna i nästa liv kommer att klara av mer än vad de gör här och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre.

17:143

27:143

310:26

475:22-23

583:15