Allâh stiger ned, inte Hans nåd eller belöning

Varje natt stiger Han (ta´âlâ) ned till den nedersta himlen som Han vill och hur Han vill. Han förlåter de Han vill och väljer bland Sina syndiga, förfelande, brottsliga och trotsiga slavar. Han är den Höge, den Högste. Det finns ingen sann gud utom Han. Hans är de sköna namnen. Nedstigningen betyder inte nedstigen nåd och belöning, vilket Mu´tazilah och Ashâ´irah påstår.