Allâh skrattar som Han vill

Du nöjer dig inte med denna tolkning. Du går vidare och anklagar Ahl-us-Sunnah för att tolka Allâhs skratt utifrån vad de förstår från sig själva. Det är en lögn mot dem. Vi har inte hört någon av dem likna Allâhs handlingar vid skapelsens handlingar. Dock säger vi att det är ett skratt och att Han skrattar som Han vill och på ett sätt som tillkommer Honom. Din tolkning kan du kasta i ditt dass.

Därefter tolkade du skrattet än vidrigare och sade att det är möjligt att Allâhs skratt betyder att Han skapar en skrattande skapelse som ger glada nyheter, hjälper och visar vägen till paradiset.

Ve dig, din opponent! Hör du inte att Abû Razîn sade i hadîthen som du själv har rapporterat och bekräftat:

”Allâhs sändebud! Skrattar vår Herre?” Han sade: ”Ja.”1

Han frågade alltså inte om Allâh skapar en skrattande skapelse. Sedan sade han:

”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”

Han sade alltså inte att en Herre som skapar en skrattande skapelse kommer aldrig att beröva oss något gott. Detta står i din egen hadîth, om du bara hade förstått den. Men hur skall du förstå med denna förvirring?

1Ibn Mâdjah (181). al-Albânî sade: ”God.” (as-Sahîhah (2810))