Allâh skickar det Han älskar och hatar

Allâh (subhânah) skickar änglar, profeter, vindar och moln och för dem dithän Han vill. Han skickar kometer så att de träffar det Han vill. Allt det skickar Allâh och det består av två typer. En typ är religionen som Han älskar och behagas av. Exempel på det är när Han skickar Sina sändebud och profeter. Allâh skickar två sorter. En sort älskar Han och behagas av den. Exempel på denna sort är att Han skickar Sina änglar som ordnar Hans skapelse. En annan sort älskas inte av Honom. Han förargas av den och hatar den. Exempel på den sorten är när Han skickar Satan till de otrogna.