Allâh skapar människans handlingar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/31)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Allâh har skapat både er och era handlingar.”1

Det vill säga de statyer som ni tillverkar med era egna händer. Det är ett bevis för att Allâh (ta´âlâ) skapar slavarnas handlingar.

137:96