Allâh skapade Âdam med Sin Hand

Publicerad: 2012-06-13
Författare: Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 331-334

271 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam (´alayhis-salâm) med Sin hand på en fredag. Han blåste i honom en själ från Sig och befallde änglarna att falla ned inför honom.”1

272 – Det skall sägas till Djahmiyyah som nekar att Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam med Sin hand:

”Ni tror inte på Qur’ânen. Ni har förkastat Sunnah och motsatt er samfundet.”

273 – Vad Qur’ânen beträffar, befallde Allâh (´azza wa djall) änglarna att falla ned på ansikte inför Âdam. Alla förutom Iblîs gjorde det. Allâh (´azza wa djall) sade om Iblîs:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer? Tog ditt mod överhanden eller var du en av dem som anser sig förmer än andra?”2

274 – Iblîs blev avundsjuk för att Han hade skapat Âdam med Sina händer till skillnad ifrån honom.

275 – När Mûsâ träffade Âdam och de började argumentera, sade Mûsâ till Âdam:

”Du är Âdam, vår fader. Allâh har skapat dig med Sin hand, blåst in i dig en själ från Sig och befallt änglarna att falla ned inför dig.”

Härmed argumenterade Mûsâ via de drag som Allâh hade särskilt Âdam med, till skillnad ifrån alla andra. Den som nekar  detta, är otrogen. Därefter argumenterade Âdam tillbaka och sade:

”Är det du som är Mûsâ, som Allâh utvalde med Sitt budskap och Sitt tal, skrev Tora åt dig med Sin hand och som har läst Tora?”

276 – Abû Hurayrah (radhiya Allâh ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Âdam och Mûsâ argumenterade. Mûsâ sade till honom: ”Âdam, Allâh har skapat dig med Sin hand, blåst in i dig en själ från Sig, befallt änglarna som föll ned inför dig och låtit dig bo i paradiset.”3

277 – Mûsâs argument mot Âdam var att Allâh hade skapat honom med Sin hand. Å andra sidan var Âdams argument mot  Mûsâ att Allâh hade skrivit Tora med Sin hand.

278 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh (´azza wa djall) utvalde Ibrâhîm med Sin nära vänskap (Khullah), Mûsâ med Sitt tal och Muhammad med Synen – må Allâh hylla och sända fred över dem.”

1 Muslim (845), Mâlik (1/108), Abû Dâwûd (1046) m fl.

2 38:75.

3 al-Bukhârî (6614), al-Humaydî (1116), Ibn Abî ´Âsim (153) m fl.