Allâh skapade Âdam i Sin skepnad

Publicerad: 2008-12-14
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 319-320

256 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er skall slå [någon annan], skall han undvika ansiktet. Allâh (ta´âlâ) skapade sannerligen Âdam i Sin skepnad.”1

257 – Abû Hurayrah sade:

”Allâh (´azza wa djall) skapade sannerligen Âdam i Sin skepnad.”

258 – Dessa rapporteringar är muslimerna ålagda att tro på, och det skall varken sägas ”Hur?” eller ”Varför?”. Det är obligatoriskt att ta emot dem med underkastelse och bekräftelse, utan att forska i dem. Detta har sagts av de tidiga imamerna.

259 – Abû Bakr al-Marwazî sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) om hadîtherna kring Egenskaperna och Namnen, som Beskådningen och historien om tronen, som avvisas av Djahmiyyah. Han sade: ”De lärda har accepterat dem. Underrättningarna skall accepteras såsom de har kommit.””

260 – Abû Bakr al-Marwazî sade:

”Abû Bakr bin Abî Shaybah och ´Uthmân bin Abî Shaybah bad Ahmad bin Hanbal om tillstånd för att rapportera dessa hadîther som avvisas av  Djahmiyyah. Han sade: ”Förkunna dem! De lärda har sannerligen accepterat dem.””

261 – Jag hörde Abû ´Abdillâh az-Zubayrî bli frågad om denna hadîths betydelse. Han sade: ”Vi tror på dem med en sann tro, utan att ifrågasätta dem. Däremot stannar vi där de stannade. Således säger vi i denna fråga det dessa rapporteringar har sagt.”

1 al-Bukhârî (2559), Muslim (2612), Ahmad (2/244) m fl.