Allâh skapade Âdam i Sin skepnad

Fråga: Allâh skapade Âdam i Sin skepnad1. Vad betyder hadîthen?

Svar: Han skapade honom i Sin skepnad i den bemärkelsen att Han försåg honom med hörsel, syn, förmåga, vilja och så vidare. Hadîthen är autentisk och ingalunda problematisk.

1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).