Allâh skall ses utan att omfattas

Publicerad: 2010-05-29
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 236-238

 

Det sjätte beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

“Blickarna omfattar inte Honom, men Han omfattar blickarna.”1

Detta bevis är märkligare, ty det används även av dem som förnekar Beskådningen. Vår Shaykh (Ibn Taymiyyah) visade hur denna vers utgör ett bevis  på bästa möjliga sätt och sade till mig:

“Jag är övertygad om att det inte finns en innovatör som argumenterar med en vers eller en autentisk hadîth, utan att de i själva verket är bevis mot hans åsikt.”

Till dem hör denna vers som utgör ett starkare bevis för att man kommer att se Honom än att man inte kommer att göra det. Allâh nämnde denna vers när Han prisade Sig själv. Det är allmänt känt att pris endast sker när egenskaper bekräftas. Vad gäller något som endast nekas, anses det varken vara fullkomlighet eller pris av Herren (´azza wa djall).

Allâhs ord “Blickarna omfattar inte Honom” bevisar Hans ofattbara storhet och att Han är större och väldigare än allting annat. Detta är anledningen att Han inte omfattas.

Ibn ´Abbâs sade:

““Blickarna omfattar inte Honom…” betyder att de inte omsluter Honom.”

Qatâdah sade:

“Han är för stor för att omfattas av blickarna.”

´Atiyyah sade:

“De kommer att titta på Allâh utan att deras blickar omfattar Honom på grund av Hans storhet . Däremot omfattar Hans blick dem. Sålunda sade Allâh (ta´âlâ):

“Blickarna omfattar inte Honom, men Han omfattar blickarna.””

De troende kommer nämligen att få se Allâh på Domedagen med sina ögon utan att omfatta Honom med sina blickar.

1 6:103