Allâh ses inte i jordelivet

4063 – Abû Dharr berättade:

Jag sade: ”Allâhs sändebud! Var Âdam profet?” Han svarade: ”Ja, profet och sändebud. Allâh talade till honom så att han kunde se Honom och sade: ”Bo, du och din maka, i paradiset.”

Svag och motsägelsefull…

Den första vägen hämtade jag ur Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning som förteg den varvid några studenter fann den problematisk på grund av frasen ”så att han kunde se Honom”. Det är dock bekräftat att Allâh (ta´âlâ) ses inte i jordelivet, inte ens vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Honom enligt de lärdes mest övervägande åsikt. Det klargör berättarkedjans tillstånd.