Allâh reste och distanserade Sig över tronen

Lov och pris tillkommer Allâh som har fått mig att älska islam, Sunnah och vägledning, hata villfarelse, innovationer och nedrighet och avsky otro, trots, olydnad och drifter.

Fri från brister är Han som har skapat och format, gett rätt mått och väglett. Han har rest de höga himlarna och försett dem med skinande stjärnor. Han har jämnat och utvidgat den nedersta jorden. Därefter reste och distanserade Han sig över tronen med Sin essens.