Allâh och profeten?

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 294

Fråga: Ofta hör vi folk säga ”Allâh och profeten”. Vad betyder det? Är det avguderi?

Svar: Det är ett verbalt avguderi. Om personen därtill menar på att jämställa profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med Allâh, är han otrogen. Om han bara säger sådär utan att avse något, är handlingen ett verbalt avguderi. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg inte: ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. Säg: ”Det är endast som Allâh vill”.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får alltså inte jämställas med Allâh (´azza wa djall). Var och en ska få sin position. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har Sin höga position som tillkommer Honom allena, profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sin höga position som tillkommer hans profetskap.

1Ibn Mâdjah (2118), Ahmad (20713), Ibn Hibbân (5725), al-Hâkim (5945) och at-Tabarânî (8214). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Ibn Mâdjah” (1721).