”Allâh och Hans sändebud vet bättre” enligt Ibn ´Uthaymîn

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
(1/57-58)

19 – Den frågade säger när han inte vet:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) accepterade Mu´âdh bin Djabals ord när han uttalade sig på det viset. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde inte honom för det när han sade:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Däremot fördömde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mannen som sade honom:

”Vad Allâh vill och vad du vill.”

Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Har du gjort mig till Allâhs vederlike? Det är endast såsom Allâh vill.”

Som slutsats bör det sägas att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har en religiös kunskap som andra inte har. Därför fördömde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Mu´âdh. Sådant är dock inte fallet när det kommer till universella kunskaper. Om man då skulle undra om det är förbjudet att fasta de två ´Îd-dagarna, är det tillåtet att svara:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Således brukade följeslagarna gå till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och fråga honom vid oklarheter som han klargjorde för dem.

Men om man skulle undra om det kommer att regna denna månad, är det inte tillåtet att svara:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Ty detta hör till den universella kunskapen.