”Allâh och Hans sändebud vet bättre” enligt al-Fawzân

Fråga: När en person blir frågad om något säger han att Allâh och Hans sändebud vet bättre. Är det tillåtet?

Svar: Nej. Det gällde endast när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde. Då sades det Allâh och Hans sändebud vet bättre. Efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död säger man endast att Allâh vet bättre. Det räcker.