”Allâh och Hans sändebud vet bättre” enligt al-Djâmî

Vissa studenter ser mycket hårt på att man i dag använder sig av begreppet ”Allâh och Hans sändebud vet bättre”. Om du får en religiös fråga som du inte har svaret på, däribland bönens villkor, vallfärdens pelare eller plikter, får du säga ”Allâh och Hans sändebud vet bättre” även om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dött. Vissa tror att det endast är tillåtet att säga så när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lever. Det är fel. Ty du vet inget om religionen förrän profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har lärt ut det. Därför får du säga ”Allâh och Hans sändebud vet bättre”.

Vad gäller världsliga frågor, dagens nyheter och huruvida det kommer att regna i öst eller de mellersta delarna som du inte kan svara på, säger du ”Allâh vet bättre”. Härmed får du inte säga ”Allâh och Hans sändebud vet bättre”. Denna kunskap är specifik för Allâh. Vi måste skilja mellan religiösa frågor och världsliga frågor efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.