Allâh nämner aldrig en profets fel utan att Han nämner hans ånger

Allâh (subhânah) nämner aldrig en profets synd utan att Han därefter nämner hans ånger för att förklara honom vara fri från brister och defekter och för att visa att han har stigit i rank och belöning och kommit Allâh närmare med sin ånger, bön om förlåtelse och goda handlingar som han har gjort därefter. Detta görs också för att de skall vara en god förebild för dem som följer och rättar sig efter dem fram till Domedagen.

När Allâh inte nämnde Yûsufs ånger i samband med kungens hustru visste man att han inte alls hade syndat i den frågan.