Allâh lyfte upp Messias till Sig

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”1

Det betyder att Allâh lyfte upp Messias till Sig. Han sade att de varken dödade honom eller korsfäste honom. Istället tog Allâh upp honom till Sig och renade honom från dem som hädade honom.

14:158