Allâh låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande

Fråga: Vad betyder Allâhs (subhânah) ord:

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ

”Du låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande.”1?

Svar: Han tar ut växten ur kornet. Kornet är dött och växten är levande. Han tar ut kycklingen ur ägget. Ägget är dött och kycklingen är levande. Han tar ut den döde ur den levande. De lärda säger att det betyder att Han tar ut den otrogne ur muslimen.

13:27