Allâh hatar inget tillåtet som skilsmässa

publicerad
10.12.2010

Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (9/406)

4414 – Det finns inget tillåtet som Allâh älskar så mycket som äktenskap och det finns inget tillåtet som Allâh hatar så mycket som skilsmässa.

Påhittad. Den rapporteras av ad-Daylamî (4/39) via Muqâtil bin Sulaymân från ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från sin farfar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Den är påhittad på grund av Qur’ân-tolkaren Muqâtil bin Sulaymân al-Balkhî. adh-Dhahabî sade i ”adh-Dhu´afâ’”:

”Wakî´ och andra sade att han är en lögnare.”

Ibn Hadjar sade i ”at-Taqrîb”:

”De sade att han var en lögnare. De bojkottade honom och anklagade honom för att likna Allâh med skapelsen.”

Detta är en av de hadîther som dagens författare ständigt talar om. De håller på att förbjuda skilsmässa om det inte är nödfall. De gör det för att uppfylla vissa makthavares önskan som, på grund av svag tro och okunnighet om islam, påverkas av de otrognas angrepp mot islam. De fokuserar sig särskilt på skilsmässan och stiftar egna lagar för att förebygga skilsmässa utan regler och villkor som Allâh inte har uppenbarat något bevis för. De gör det trots att de vet att vissa otrogna länder har tagit tillbaka skilsmässolagen.