Allâh hatar hedningarnas bön om medling

Allâh (´azza wa djall) sade:

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً

”Säg: ”Om det, som de påstår, fanns [andra] gudar vid sidan av Honom skulle helt visst de [också] försöka finna vägen till Honom som besitter tronen.”1

Säg, Muhammad, till dessa hedningar som hävdar att Allâh har en partner i Sin skapelse som de avgudar för att föra dem närmare Allâh, att om det ni säger stämmer och att det finns andra gudar som dyrkas och bes om medling inför Honom, så kommer dessa gudar själva att dyrka Honom, söka Hans närhet och eftersträva allt som tar dem till Honom. Dyrka därför endast Honom, liksom de ni tillber dyrkar endast Honom. Ni behöver ingen gud som skall vara en mellanhand mellan er och Honom. Han tycker inte om det och Han behagas inte av det. Faktum är att Han hatar det och förkastar det och Han har förbjudit det via alla Sina sändebud och profeter.

117:42