Allâh har visat människan godhet och ondska

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

”Vid människans väsen och Den som har format henne, och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.”1

´Alî bin Abî Talhah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”Han har klargjort det goda och det onda för henne.”

Enligt ´Atiyyah sade han:

”Han har lärt henne lydnad och olydnad.”

al-Kalbî återberättade från Abû Sâlih som berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”Han har lärt henne vad hon ska göra och undvika.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

”Han har ålagt henne hennes syndfullhet och gudsfruktan.”

Ibn Zayd sade:

”Han har väglett henne till gudsfruktan och vilselett henne till syndfullhet.”

az-Zadjdjâdj valde den åsikten och konstaterade att versen handlar om vägledning och vilseledning. Det klarlägger att det är Allâh (´azza wa djall) som skapar gudsfruktan i den troende och syndfullhet i den otrogne.

191:7-8