Allâh har två händer och båda är högra

Publicerad: 2008-11-25
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 329-330

268 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh (´azza wa djall) skapade var Pennan. Han tog den med Sin högra Hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned världens existens, de handlade handlingarna, det fromma och det syndiga, det gröna och det torra.”

269 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer de rättvisa att vara vid Allâhs (´azza wa djall) högra Hand – och båda Hans händer är högra – på predikstolar av ljus.”1

270 – ´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) sade i sin långa hadîth:

”Därefter sade Han: ”Âdam, välj!” Han sade: ”Herre, jag väljer Din högra hand och båda Dina händer är högra.” Han sträckte ut den och däri såg han sin avkomma från paradisets folk. Han sade: ”Herre, vilka är dessa?” Han sade: ”Din avkomma fram till Domedagen som Jag har bestämt
att Jag skall skapa till paradiset.””

1 Muslim (1827), Ibn Hibbân (4484), an-Nasâ’î (8/221) m fl.