Allâh har rest Sig över Sin tron

Publicerad: 2010-02-01
Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)
Källa: al-Djâmi´ al-Musnad (7418-7423)

Kapitel:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Hans tron var ovanpå vattnet.”1

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

”Han som är Herren till den väldiga tronen.”2

Gällande Hans ord:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Hans tron var ovanpå vattnet.”

så sade Abûl-´Âliyah:

… därefter استوى Han إلى himlen…”

betyder att Han reste Sig:

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

”… och formade dem till sju himlar…”

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”

7418 – ´Abdân berättade för oss, från Abû Hamzah, från al-A´mash, från Djâmi´ bin Shaddâd, från Safwân bin Muhriz, från ´Imrân bin Husayn som sade:

Jag var hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en grupp människor från Banû Tamîm kom. Han sade: ”Ta emot det glada budskapet, Banû Tamîm!” De sade: ”Du har glatt oss, så ge oss.” En grupp jemeniter kom in. Han sade: ”Ta emot det glada budskapet, jemeniter, ty Banû Tamîm gjorde inte det.” De sade: ”Vi tar emot det. Vi har kommit till dig för att förstå religionen och för att fråga dig om begynnelsen.” Han sade: ”Allâh fanns och ingenting fanns innan Honom. Hans tron var ovanpå vattnet. Därefter skapade Han himlarna och jorden och skrev ned i Påminnelsen allt som skulle ske.” En man kom till mig och sade: ”´Imrân! Gå och hämta din kamel. Den har sprungit iväg.” Jag gick iväg för att leta rätt på den och såg att den var långt borta. Jag svär vid Allâh att jag önskar att den hade sprungit iväg och att jag inte hade rest mig upp.”

7419 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar underrättade oss, från Hammâm: Abû Hurayrah berättade för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”

7420 – Ahmad berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

Zayd bin al-Hârithah kom och klagade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta Allâh och behåll din hustru.” Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle ha undanhållit något från er hade han undanhållit det här. Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Thâbit sade:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Allâh skulle ge till känna.”3

Den uppenbarades i samband med Zaynab och Zayd bin al-Hârithah.”

7421 – Khallâd bin Yahyâ berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân berättade för oss: Jag hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

Versen om slöjan uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh. På hennes bröllop bjöd han på bröd och kött. Hon brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor och säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.”

7422 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd berättade för oss, från al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”

7423 – Ibrâhîm bin al-Mundhir berättade för oss: Muhammad bin Fulayh berättade för mig: Min fader berättade för mig: Hilâl berättade för mig, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det tillkommer Allâh att införa den som tror på Allâh och Hans sändebud, ber och fastar Ramadhân i paradiset, oavsett om han utvandrar för Allâhs sak eller stannar kvar i sin födelseort.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte berätta det för människorna?” Han sade: ”I paradiset finns hundra nivåer som Allâh har förberett för kämparna för Hans sak. Avståndet mellan varje nivå är som avståndet mellan himlen och jorden. När ni tillber Allâh så skall ni fråga Honom om Firdaws som är paradisets bästa och högsta nivå. Ovanför den är den Nåderikes tron. Därifrån rinner paradisets floder.”

111:7

29:129

333:37