Allâh har makten över himlarna och jordarna i Sin hand

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Fri är Han från brister, Han som har herraväldet över allt i Sin hand! Till Honom skall ni föras åter.”1

Härmed rentvås den Levande och skapelsens evige Vidmakthållare från allt ont. Han har makten över himlarna och jordarna i Sin hand och till Honom skall allt till sist återbördas.

136:83