Allâh först, sen modern

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/58)

al-Bukhârî sade:

29 – Obligatoriskt att be i samling

al-Hasan sade:

Om modern utav omtanke förmenar sonen att be ´Ishâ’ i samling, ska han inte lyda henne.”

al-Hasans ord bevisar att modern inte får åtlydas i sådant som innebär trots mot Allâh (´azza wa djall), om än hon reagerar utefter omtanke för sonen. Mindre kan inte gälla fadern, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan:

Allâhs sändebud! Vem har mer rätt till mitt sällskap?” Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din fader.”1

Det är också allom bekant att modern har starkare känslor för sonen än vad fadern har. Så om det inte är tillåtet att lyda modern inom trots mot Allâh, är det än mindre tillåtet att lyda fadern i sådant läge.

1al-Bukhârî (5971).