Allâh förlåter inte avguderi, men förlåter Han otro?

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”Allâh förlåter inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill vad som är mindre än det.”1

Allâhs ord:

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَ

”… men Han förlåter den Han vill vad som är mindre än det.”

kan betyda allt annat än avguderi och de kan betyda allt som är mindre än avguderi. Det andra alternativet är mer korrekt. I så fall betyder det att Allâh förlåter allt som är mindre än avguderi. Detta säger jag för att ingen skall fråga om den otrogne vars otro inte är avguderi. Det är ju känt att den otrognes otro som inte är avguderi är oförlåtlig. Allâh kräver att den otrogne lämnar sin otro för att han skall förlåtas:

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

”Säg till de otrogna: ”Om ni slutar skall det förflutna förlåtas er.”2

Därför är den tolkningen bättre.

Och om vi skulle säga att versen betyder allt annat än avguderi, så har större otro bevisligen samma dom som det oförlåtliga avguderiet.

14:116

28:38