Allâh behöver inte tronen – tronen behöver Allâh

ar-Râzî sade:

”Om Han är ovanför tronen så bär tronens bärare även på Honom. Det bevisar ett behov. I så fall hade skapandet av tronen varit innan skapandet av himlarna och jorden, men Han sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen.”1

Det tyder på att de skapades innan tronen2.”3

Ibn Taymiyyah har många avvisningar av dessa och liknande argument. Vi skall nämna ett exempel på hans avvisning av det första argumentet.

Ibn Taymiyyah dementerar att Allâh (ta´âlâ) behöver tronen eller någon annan skapelse. Det är skapelsen som behöver Skaparen, inte tvärtom. Tronen och alla andra skapelser finns tack vare Hans förmåga. Han behöver varken tronen eller någonting annat – och allting behöver Honom.

Sett till att Allâh som är ovanför tronen inte är i behov av den, så har Han även skapat skapelserna ovanpå varandra utan att de behöver varandra. Luften är ovanför marken och är inte i behov av den. Molnen är ovanför marken och är inte i behov av den. Tronen är ovanför himlarna och jorden och är inte i behov av dem. Hur skall då den Höge och den Högste, alltets Skapare, vara i behov av Sina skapelser som Han är ovanför4?

Därtill anser Ibn Taymiyyah att Allâh är upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät och är specifikt för Honom. Allâh vet ju allt, förmår allt och är både hörande och seende, och det är inte tillåtet att anse att dessa egenskaper är typiska skapelsen. På samma sätt är Han (subhânah) ovanför tronen utan att man anser att Hans höghet är som skapelsernas höghet över varandra och allt vad det innebär5.

Ibn Taymiyyah sade när han förklarade ”al-Ikhlâs”:

”Resningen är ett jämförbart ord. Det som är typiskt skapelsens resning avfärdas från Allâh. Vi vet att resning betyder höghet och upprätthet, men vi vet inte hur Herrens resnings beskaffenhet är. Han är upprest över tronen utan att vara i behov av den – det är tronen som är i behov av Honom.”6

Det som ar-Râzî och andra fordrar av Allâhs (ta´âlâ) resning över tronen är nämligen ingenting som Ibn Taymiyyah medger eller fordrar.

17:54

2Det här argumentet är självklart felaktigt. Att resningen nämns efter skapandet av himlarna och jorden betyder inte alls att de skapades innan tronen. Därtill sade Han (ta´âlâ):

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.” (11:7)

Det bevisar tvivelsutan att tronen skapades innan himlarna och jorden.

3Ta’sîs-ut-Taqdîs, sid. 20

4Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/646).

5Madjmû´at-ur-Rasâ’il al-Kubrâ, sid. 429

6Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 113