Allâh behöver inte skapelsens dyrkan

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/548)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som hädar så är Allâh inte i behov av skapelserna.1

Det sägs att hädelse nämns här för att understryka vallfärdens plikt och hur allvarligt det är att inte vallfärda. En annan förklaring är att versen handlar om personen som hädar vallfärdens plikt och inte anser den vara obligatorisk. En tredje teori är att den förmögne som utelämnar vallfärd är otrogen.

فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

”… så är Allâh inte i behov av skapelserna.”

Det bevisar att den förmögne som inte vallfärdar är hatad, försakad och avlägsen från Allâh (subhânah). Allâh (subhânah) har bara föreskrivit föreskrifterna för Sina slavars eget bästa och deras välfärd. Han (ta´âlâ) är ju rik och gagnas inte alls av Sina slavars dyrkelse.

13:97