Allâh är över Sin tron och inte överallt

Ibn Abî Zayd sade:

”Han är ovanför Sin majestätiska tron (فوق عرشه المجيد) med Sin essens och överallt med Sin kunskap.

Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker, eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

Han har rest Sig över tronen (على العرش) och omfattat herraväldet.”

Jag föredrar den sista frasen ”över tronen” (على العرش) mer än den första frasen ”ovanför Sin majestätiska tron” (فوق عرشه المجيد). Detta för att frasen ”över tronen” (على العرش) nämns i Qur’ânen och Sunnah till skillnad från ordet ”ovanför” (فوق), ändock de betyder samma sak. I det här sammanhanget betyder ordet ”ovanför” (فوق) detsamma som “över” (على). Det är dock bättre att bruka de ord som nämns i Qur’ânen och Sunnah.

Vad som bekräftar författarens (rahimahullâh) ord om att Han är över Sin tron och inte överallt, är de många bevisen för det. Exempelvis sade Han (ta´âlâ):

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Det bevisar att det inte är tillåtet att säga att Han är över något annat. Han (ta´âlâ) sade också:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”2

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”3

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”4

Ett annat bevis är den kända hadîthen vari en man ville frige sin slavinna. Han hämtade henne till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till henne:

Vem är jag?” Hon sade: ”Allâhs sändebud.” Han frågade: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.”5

Han fördömde inte henne. Faktum är att han bekräftade hennes tro.

Dessutom är samfundet enat om att vi dyrkar genom att lyfta händerna upp mot skyn och vare sig nedåt, till höger, till vänster eller mot något annat håll. Det dementerar att Han är överallt.

120:5

235:10

37:54

467:16-17

5Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).