Allâh är ovanför tronen och Hans ansikte är framför den bedjande

Fråga: Hur kombinerar vi Allâhs resning över tronen med att Hans ansikte är framför den bedjande?

Svar: Det är det medan Han är ovanför Sin tron. Han placerar Sitt ansikte framför den bedjande medan Han (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför Sin tron. Allâh kan inte jämföras med Sin skapelse. Han placerar Sitt ansikte som Han (subhânah) vill. Han är kapabel till allt. Frågan berör beskaffenheten. Vi känner inte till beskaffenheten.