Allâh är ovanför tronen med Sin essens och Hans kunskap är överallt

Fråga: Jag läste hur Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn argumenterar med slavinnans hadîth för att bevisa att Allâh är på en plats medan Shaykh al-Albânî säger att Allâh existerar utan någon plats.

Svar: Nej! Fri är Allâh från brister! al-Albânî fördömde den ideologin och sade att människor i hans land och på många andra platser anser att Allâh är överallt och att det inte är tillåtet att tro så. Han fördömde alltså det i förordet till adh-Dhahabîs ”al-´Uluww”.

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har beskrivit Sig själv i form av att Han är ovanför Sin tron som Han har rest Sig över, ovanför Sin skapelse och distanserad från den. Hans kunskap är överallt. Hans kunskap, makt och förmåga omfattar hela Hans skapelse. Han (subhânahu wa ta´âlâ) har rest Sig över Sin tron med Sin essens och Hans kunskap, myndighet och makt över Hans slavar är överallt:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”Vi har skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”1

Om Allâh vet vad hennes själ viskar till henne; ja, vad skall man då säga om allting annat?

150:16