Allâh är ovanför himlen och distanserad från skapelsen

De säger att Djahmiyyah säger att det inte finns någon skärm mellan Allâh (´azza wa djall) och Hans skapelse. De negerar tronen och att Allâh är ovanför den och himlarna. De säger att Allâh är överallt och att varken Han distanseras från skapelserna eller de från Honom förrän Han utplånar dem alla. Han är med den siste och Hans sista skapelse är blandad med Honom. När Han utplånar Sin skapelse distanseras Han från dem och de från Honom. Fjärran är Allâh från det som de säger! De som uttalar sig på det viset förnekar sin Herre.

De vetande vet att Allâh var distanserad och frånskild från Sin skapelse innan Han skapade den. Hur hamnade Han inne i den? Fjärran är Allâh från att beskrivas på detta vis!

Nej, Han är ovanför tronen, precis som Han själv har sagt. Han omfattar den och är distanserad och frånskild från Sin skapelse.