Allâh är ovanför himlarna och frånskild från Sin skapelse

Angående ditt påstående att Allâh är varken omfattad eller blandad med skapelsen, så stämmer det.

Beträffande ditt påstående att Han inte är frånskild och att det inte finns något avstånd mellan Honom och Hans skapelse, så har du ljugit och gått vilse. Allâh är visst frånskild från Sin skapelse. Han är ovanför Sin tron och avståndet är klart och tydligt. De sju himlarna är ju mellan Honom och Hans skapelser på jorden. Han är ovanför Sin tron och vet vad de gör. Inget på jorden är dolt för Honom. Så har Allâh (ta´âlâ), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans sändebuds följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) berättat för oss.