Allâh är ovanför himlarna, inte överallt

Publicerad: 2009-01-15
Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 295-303

230 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Allâh (´azza wa djall) hade förutbestämt skapelsen, skrev Han i en bok som är med Honom ovanför tronen: ”Min barmhärtighet har övervunnit Min vrede.”1

231 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh reste Sig över Sin tron innan Han hade skapat något. Det första Han skapade var pennan. Han beordrade den att skriva ned allt som skulle äga rum till Domedagen.”

232 – Dessa rapporteringar tyder alla på att Allâh är ovanför Sin Tron ovanför Sina himlar. Hans kunskap omfattar allting. Han hör och Han ser. Han vet och är underrättad.

233 – Till Hulûliyyahs bevis som de bedrar de okunniga med, hör Allâhs ord:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”2

De lärda har förklarat denna vers på följande sätt:

Den Förste är Han som är före allt liv och all död.

Den Siste är Han som är efter all skapelse.

Den Uppenbare är Han som är ovanför allting, det vill säga ovanför himlarna.

Den Dolde är Han som vet allt som finns under jordarna.

Vad som bevisar detta, är slutet på samma vers:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Och Han har kännedom om allt.”

234 – Ett annat bevis som de bedrar de okunniga människorna med är Allâhs ord:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden.”3

och:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”4

Folk som använder sig av följande verser som bevis vill endast sprida kaos. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant av den som är mindre tydligt, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess betydelse.”5

De lärda har förklarat versen:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden…”

och sagt att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron medan Hans kunskap omfattar samtliga skapelser; Han vet vad ni hemlighåller och Han vet vad ni visar öppet.

Hans (´azza wa djall) ord ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden” betyder att Han är Gud för dem som är i himlarna och på jorden. Han är alltså Allâh som dyrkas i himlarna och Allâh som dyrkas på jorden. Det är på detta vis som de lärda har förklarat denna vers.

235 – Qatâdah sade om ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden”:

”Han är en Gud som dyrkas i himlarna och på jorden.”

236 – Det jag har nämnt och klargjort är glädjande för Ahl-ul-Haqq. Det har jag gjort för att jag befarar att Lögnens folk kan kasta in sina lögner i deras hjärtan. Dessa människor tenderar till musik och sång som spelas och sjungs av unga pojkar. De njuter av att titta på dem. De behagas dock inte av att lyssna på äldre män. De dansar och spelar blåsinstrument. De dansar efter Djävulens flöjt. Djävulen leker med dem för att motsätta sig sanningen. De handlar varken enligt Qur’ânen, Sunnah, följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum), deras efterföljare eller imamerna. De har värre pinsamheter som är pinsamma att nämna. De säger att detta är religionen som de följer. Vi ber Allâh om skydd mot detta vidriga tillstånd och vi ber Honom att Han leder oss till det korrekta.

237 – Yazîd bin Hârûn sade om Djahmiyyah:

”Jag svär vid Allâh att de är kättare. Må Allâhs förbannelse vila över dem.”

1al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl.

257:3

36:3

443:84

53:7