Allâh är med dig

Fråga: Vad är domen för att säga ”Allâh är med dig” i samband med ett avskedstagande utan att mena att Allâh är överallt?

Svar: Allâh är med dig med ett särskilt sällskap i form av skydd, stöd och hjälp. Allâh är med alla skapelser på ett allmänt sätt och med de troende på ett särskilt sätt i form av hjälp, stöd och tillsyn. Det är ett särskilt sällskap.