Allâh är inte ovanför tronen liksom en skapelse är ovanför en skapelse

Du citerade Ibn-uth-Thaldjî som sade:

”Jag diskuterade med Bishr al-Marîsî om Allâh är ovanför tronen. Bishr sade till mig: ”Jag säger inte att Han är ovanför Sin tron som en skapelse ovanför en annan skapelse.”

Bara att du, ath-Thaldjî, frågar al-Marîsî om tronen bevisar din villfarelse. Till och med kvinnor och barn kan sådant.

Ve dig! Kunde du inte fråga någon annan lärd bland muslimerna och de lärda? Någon som du själv vet har en bättre tro på och kunskap om tronen än vad Bishr har? Därefter tycker du om hans förklaring och sprider den bland försumliga människor så att de kan tro på det viset. Han är sin tids störste förnekare av tronen. Det finns ingen som tillskriver sig islam som förkastar den så starkt som han. Att du av alla lärda väljer just Bishr al-Marîsî för att få tronen förklarad bevisar hur tvetydig du är.

Vet du inte hur dålig lära Bishr har? Vet du inte att han är skandaliserad i sitt hemland? Skall du vara hans nära granne? Den ledde skall dra lärdom av ledaren och vännen av vännen. Räcker det inte, Ibn-uth-Thaldjî, att Allâh har nämnt och förklarat tronen? Räcker det inte med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar om den? I och med att inget av det behagade dig så var du tvungen att diskutera med al-Marîsî. Diskussioner om tronen är tvivelsutan tvetydiga. Ty till och med obildade och okunniga kvinnor och barn tror på den. Vad skall man då säga om en person som associeras med kunskap?

Om man är tvungen att diskutera med al-Marîsî så skall han få veta att Allâh inte är ovanför tronen liksom skapelsen är ovanför skapelsen. Han är en givmild Konung och Skapare och ingen skapelse. Han är ovanför en väldig tron som är en kolossal skapelse hur mycket du än hatar det. Den som inte tror på det hädar Allâhs uppenbarelse och förnekar Hans budskap och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar.

När du säger att Allâh inte är ovanför tronen liksom en skapelse är ovanför en skapelse så faller du i liknelse, bluff och tillgjordhet som inte finns i vår religion. Vi säger som Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Vi säger som det utvalda sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och att Han är ovanför Sin höga tron, ovanför Sina höga himlar. Den som tror på detta håller ett stadigt grepp och den som inte gör det har gått över gränsen.

120:5