Allâh är framför och ovanför den bedjande

Publicerad: 2007-08-21
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah (2/45-46)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ställer sig för att förrätta bönen, skall han varken spotta framför sig eller till höger om sig, ty Allâh är framför honom. I stället skall han spotta till vänster om sig eller under sin fot.”1

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

”Öst och väst tillhör Allâh och vart ni än vänder [finner ni] Allâhs ansikte.”2

Det har rapporterats en hadîth kring det som säger:

”Det finns en ängel till höger om honom.”3

Dessutom är höger sida bättre än vänstra sida. Därför är det lämpligare att spotta till vänster om sig eller liknande. Således sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”I stället skall han spotta till vänster om sig eller under sin fot.”

Skulle man däremot befinna sig i en moské, säger de lärda att man spottar i en trasa, näsduk eller i ett klädesplagg. Därefter gnuggar man spottloskan så att den försvinner. Och om personen skulle vara i moskén bredvid en kort vägg till vänster om sig, så är det tillåtet att spotta ut om han inte fruktar att han spottar på någon.

Från denna hadîth får man reda på att Allâh är framför den bedjande. Men vi måste veta att han som sade att Han är framför den bedjande har även sagt att Han är ovanför himlen. Det förekommer ingen som helst motsättning mellan dem båda och de kan kombineras på tre sätt:

1 – Föreskriften har kombinerat dem och den kombinerar inte två motsägelser.

2 – Det är möjligt att ha något framför sig samtidigt som det är ovanför en. Exempelvis ställer sig människan framför solen som i sin tur är uppe i himlen. Om detta är möjligt skapelserna emellan, så är möjligheten ännu större med Skaparen.

3 – Låt oss säga att det verkligen är omöjligt för skapelsen. Det är dock inte omöjligt för Skaparen. Ty ingen kan liknas vid Allâh på något som helst sätt.

1al-Bukhârî (405) och Muslim (547).

22:115

3al-Bukhârî (416).