Allâh är distanserad från skapelsen

Allâh (subhânah) sade:

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Men när han närmade sig den kallades han: ”Renade är de som står intill elden och de som befinner sig i dess närhet! Fri är Allâh från brister, världarnas Herre!”1

När han kom fram till den och såg en förskräcklig och väldig syn och hur en eld, som blev allt större och större, slukade en grön buske, som blev allt grönare och grönare, lyfte han på huvudet. Han såg hur dess ljus reste sig mot skyn. Ibn ´Abbâs och andra sade:

”Det var ingen eld. Det var ett skinande ljus.”

I en annan rapportering sade Ibn ´Abbâs:

”Det var skapelsernas Herres ljus.”

I sin förundran stod Mûsâ och tittade:

نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ

”Renade är de som står intill elden…”

Ibn ´Abbâs sade:

”Det vill säga förädlade.”

وَمَنْ حَوْلَهَا

”… och de som befinner sig i dess närhet!”

Det vill säga änglarna, sade Ibn ´Abbâs, ´Ikrimah, Sa´îd bin Djubayr, al-Hasan och Qatâdah. Ibn Abî Hâtim sade: Yûnus bin Habîb berättade för oss: Abû Dâwûd (at-Tayâlisî) berättade för oss: Shu´bah och al-Mas´ûdî berättade för oss, från ´Amr bin Murrah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”2

Därefter läste Abû ´Ubaydah:

أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

Renade är de som står intill elden och de som befinner sig i dess närhet!”

Han (ta´âlâ) sade:

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Fri är Allâh från brister, världarnas Herre!”

Det vill säga Han som gör vad Han vill och som varken liknar någon av Sina skapelser eller omges av någon av Sina skapelser. Han är den Höge och den Väldige som är distanserad från alla skapelser. Jordarna och himlarna omger inte Honom. Han är den Ene som alla behöver, inte behöver någon och inte jämförs med skapelserna.

127:8

2Muslim (179).