Allâh är den Höge över allting

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”1

Han är den Förste innan allting och utan gräns. Han är den Siste efter allting och utan slut. Det har funnits en tid då bara Han fanns till skillnad från allting annat och Han kommer att finnas när allting annat upphör:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”2

Hans ord:

وَالظَّاهِرُ

”Han är den Uppenbare…”

betyder att Han är den Uppenbare över allting annat. Han är den Höge över allting och ingenting är ovanför Honom:

وَالْبَاطِنُ

”… och den Dolde…”

Han är nära allting. Ingenting är närmare något än vad Han är. Han sade:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”3

Liknande har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sagts av Qur’ân-tolkarna.

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade i samband med:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”

”Vi fick reda på att medan Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med sina följeslagare strök ett moln förbi. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vet ni vad det är för något?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är sky som vattnar jorden. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för den till folk som varken tackar Honom eller tillber Honom. Vet ni vad som finns ovanför er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den nedersta himlen; ett skyddat valv och en bevarad våg. Vet ni hur långt det är mellan er och den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan er och den är ett avstånd på 500 år. Vet ni vad som är ovanför den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför den finns två himlar. Mellan varje himmel finns ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju himlar, avståndet mellan varje himmel var som avståndet mellan himmel och jord. Därefter sade han: ”Vet ni vad som är ovanför det?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför det är tronen. Avståndet mellan den och himlen är som avståndet mellan två himlar. Vet ni vad som är under er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är jorden. Vet ni vad som är under den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Under den finns en annan jord. Mellan dem båda sträcker sig ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju jordar, avståndet mellan varje jord var 500 år. Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är. Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.” Därefter läste han upp:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”45

157:3

228:88

350:16

457:3

5Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).