Allâh är bra mot Sin skapelse trots att Han inte behöver den

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom.”

Han är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver Sin slav. När skapelsen är bra mot dig vill han ha en gentjänst. Det vill inte Allâh. Det enda Han vill ha av dig är att du prisar Honom. Han vill inte att du ger Honom något. Han vill inte ha några gåvor från dig. Han är rik. Det är Han (subhânahu wa ta´âlâ) som ger dig. Så är inte skapelsen. Om skapelsen ger dig något vill han ha en gentjänst.