Allâh är alltets Skapare

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/168-169)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allâhs är herraväldet över himlarna och jorden och allt vad där ryms och Allâh har allting i Sin makt.”1

Han (ta´âlâ) är alltså alltets Skapare. Han äger det, förfogar över det, mäktar över det. Allt är Hans egendom och under Hans herravälde, makt och vilja. Han saknar jämlike, hjälpare, motstycke, föräldrar, barn, maka och det finns ingen annan sann gud än Han och ingen annan herre än Han. Ibn Wahb sade: Jag hörde Huyayy bin ´Abdillâh återberätta Abû ´Abdir-Rahmân al-Hubulî, från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

Den sista sura som uppenbarades var suran ”al-Mâ’idah”.”

15:120