Allâh älskar den oinskränkta renheten

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”Allâh älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.”1

Versen bevisar att det är föreskrivet att alltid vara ren eftersom Allâh älskar den som har den egenskapen. Därför är reningen ett villkor för bönen, Tawâf och vidrörningen av Qur’ânen.

Reningen i versen berör även en immateriell rening som innebär ett avståndstagande från usla karaktärer, fula egenskaper och bedrövliga handlingar.

12:222