Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Och gör gott – Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta.”1

I början av versen manar Allâh Sina troende tjänare till att ge välgörenhet och spendera pengarna på bra saker. Därefter nämnde Han Ihsân som är den högsta nivån av lydnad.

I denna vers, och likaså i andra, finns det bevis för att kärleken är en av Allâhs egenskaper som alla andra Hans egenskaper som passar enbart Hans majestät och väldighet. Till Hans kärleks frukter hör välviljan till Hans troende tjänare.

12:195