Allâh älskar bönen som bes i tid

al-Bukhârî sade:

5 – Kapitel om dygden i bönen som bes i tid

527 – Abûl-Walîd Hishâm bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Walîd bin al-´Ayzâr underrättade mig: Jag hörde Abû ´Amr ash-Shaybânî säga: Ägaren till det där huset berättade för oss (och pekade mot ´Abdullâhs hus):

Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vilka handlingar som Allâh (ta´âlâ) älskar mest. Han svarade: ”Bönen i dess tid.” Jag sade: ”Vilken kommer sen?” Han svarade: ”Tillgivenhet till föräldrarna.” Jag sade: ”Vilken kommer sen?” Han svarade: ”Kamp för Allâhs sak.” Om jag hade frågat mer hade han fortsatt att svara.”

Hadîthen bekräftar Allâhs (´azza wa djall) kärlek, ty han frågade om vilka handlingar som Allâh älskar mest. Salaf sade att Allâh (ta´âlâ) älskar och att Hans kärlek är relaterad till personer, handlingar och platser. Och om det finns bevis för att den även är relaterad till speciella tider, så bekräftar vi det också.

Folk som förnekar och förvränger säger att Allâh älskar varken handlingar, individer, tider eller platser. När dessa människor bekräftar respektive förnekar Allâhs egenskaper, så refererar de till intellektet. Det är tvivelsutan ett övergrepp och ett missbruk. Allâhs egenskaper tillhör de dolda frågorna och får bara bekräftas respektive förnekas i enlighet med bevis i Qur’ânen och Sunnah.

Sen kan man också ifrågasätta dessa intellektet som skall döma Qur’ânen och Sunnah; ett intellekt bekräftar en egenskap och förnekar en annan; vad är det för intellekt som skall döma Qur’ânen och Sunnah då? Må Allâh vara nöjd med Imâm Mâlik (rahimahullâh) som sade:

Skall vi lämna Qur’ânen och Sunnah varje gång en personen är duktigare på att debattera än en annan?”

Det är alltså inget korrekt resonemang. Vi tror på att Allâh både älskar och älskas en verklig kärlek. Hans kärlek är dock inte som vår kärlek. Om vi känner att vår egen kärlek varierar till det älskade, vad skall då sägas om Allâhs kärlek till slaven?

En man älskar exempelvis god mat, sin vän, sitt barn, sin fru, Allâh och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Är hans kärlek likadan till dem allihopa? Aldrig. Den varierar oerhört mycket. Fadern älskar god mat, men han älskar sitt barn mer. Kärleken varierar med andra ord. Med det sagt skiljer sig Allâhs kärlek från skapelsernas kärlek än mer.

Muslim! Bekräfta Allâhs kärlek och säg att kärleken är en av vår Herres egenskaper som både Han och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat. Den liknar dock inte skapelsernas kärlek.