Allâh ålägger och förbjuder Sig själv det Han vill

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Mina slavar! Jag har förbjudit Mig själv orättvisa…”

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâh (djalla wa ´alâ) får förbjuda (حرم) Sig själv eller Sina skapelser det Han vill. Enligt Ahl-us-Sunnah är det korrekt att Allâh tillämpar plikter (الوجوب), förbud (التحريم) och skyldigheter (الحق) på Sig själv. Han kan alltså tillämpa en skyldighet på Sig själv, Han kan förpliktiga Sig själv och Han kan förbjuda Sig själv. Allt det finns det bevis för.

Allâh (djalla wa ´alâ) har ålagt Sig själv att exempelvis inte straffa den som dör efter att ha dyrkat endast Allâh och inte avgudat någon vid Hans sida. Han har förbjudit Sig själv flera saker däribland orättvisan, vilket nämns i hadîthen. Detta bekräftar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah medan andra säger att Allâh är fri från att förbjuda respektive förpliktiga Sig själv något.