Alla uppror idag är förbjudna

Det är inte tillåtet att göra uppror mot dagens muslimska makthavare som inte har visat en klar och tydlig otro, även om de inte har blivit lovade tro och lydnad utmed de villkor som nyligen har nämnts. Därför säger vi att det inte är tillåtet för en muslimsk grupp att göra uppror mot den muslimske makthavaren som inte visar klar och tydlig otro. Flera gånger har rebeller gjort uppror mot makthavarna som har blivit lovade tro och lydnad. Efter att de hade tagit makten och etablerat den, efter alla revolter och angrepp, tillät inte de lärda att man gör uppror mot dem bara för att bevara muslimernas liv.

Faktum är att jag inte anser det vara tillåtet att göra uppror mot makthavaren som endast är muslim vid namn så länge inte oerhört många villkor uppfylls. Det första är att muslimerna skall vara förberedda för ett uppror mot honom. Detta i sig är en detaljerad fråga som jag tror har nämnts i vissa kassettband och går under namnet: rening och undervisning.