Alla tre är Djahmiyyah

Hâfidh ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî (d. 597)

Manâqib-ul-Imâm Ahmad, sid. 225-226

Ahmad (rahimahullâh) sade:

”De lärde som vi upplevde var enade om att Djahmiyyah är uppdelade i tre grupper:

1 – Den som säger att Qur’ânen är Allâhs skapade tal.

2 – Den som säger att Qur’ânen är Allâhs tal och tiger. De är Wâqifah, de Passiva.

3 – Den som säger att deras uttal av Qur’ânen är skapat.

Alla dessa tre grupper är Djahmiyyah. De lärde är enade om att den som tror på någotdera ska ångra sig för att hans slakt ska vara lovlig och domslut giltigt.”